Hållbarhetsarbete

Vi strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling genom att vara medvetna om vår negativa miljöpåverkan samt genom bra samarbete med våra leverantörer. Vi vill säkerställa goda arbetsvillkor och bidra till en långsiktig hållbar utveckling inom såväl ekonomisk- social- och ekologisk hållbarhet. Vi vill även hjälpa dig till ett säkert val med hänsyn taget till dina behov, din smak och varans kvalitet. Vi tror inte på slit och släng, vi vill att din väska ska förstärka din personliga stil och att du får användning för den. Vi hjälper dig helt enkelt att hitta den rätta!
Miljöpolicy
Vi jobbar aktivt och systematiskt med miljöfrågor och är medvetna om vår verksamhets negativa miljöpåverkan. Vår miljöpolicy ska vara vägledande i alla delar i vårt dagliga arbete.
Kvalitetspolicy

 Vi sätter nöjd kund, bra service och kvalitet i fokus i vår verksamhet.Kvalitetspolicy nedan kommer inom kort

Hållbarhetspolicy

 Med hållbarhet menar vi att vår intention är att bidra till en hållbar utveckling inom såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet.Policy kommer